Inscripcions

Les inscripcions es tramitarán a través de la web de la Federació de Curses d'Orientació de Catalunya (FCOC) orientacio.cat. El termini d'inscripcions sense recàrrec finalitza el divendres 20 de juny a les 12 de la nit.

No es podran fer inscripcions del dissabte 21 de juny a divendres 27 de juny. Només s'accepataran inscripcions el mateix dia de la cursa, amb el recàrrec corresponent.

El pagament de les inscricions s'ha de realitzar al CC del Club Orientació Berguedà: 0081 1979 11 0001013007 (Banc Sabadell)

Les inscripcions no es consideraran realitzades fins que no es realitzi el pagament mitançant transferència al compte corrent del club tot indicant el codi proporcionat en fer la inscripció per la web i el nom del club (NO indicar només el club). Els pagaments realitzats més tard del dilluns 23 de juny a les 12 de la nit també es consideraran inscripcions fora de termini i hauran d’abonar el recàrrec corresponent.

Taula de preus per cursa:
Tots els competidors hauran d'estar federats per la FCOC en qualsevol de les seves modalitats. Els qui no disposin de llicència federativa de la temporada hauran de treure's una llicència temporal per poder participar en la competició. 
Els federats FEEC amb modalitats C, D o E que no siguin federats FCOC estan exempts de tramitar la llicència temporal exceptuant en les categories HD-Elit. Tanmateix, hauran de presentar la tarja federativa FEEC el dia de la cursa.
ATENCIÓ: Els dorsals romandran penjats en la zona de competició i cadascú és responsable de recollir el seu i portar-lo de forma visible en la zona de sortides i durant tota la cursa. Recordeu que el dorsal serà el mateix per les dues curses. No el perdeu!! Aquelles persones que no trobin penjat el seu dorsal a la zona habilitada s'hauran de dirigir a la zona d'inscripcions per resoldre la seva incidència.

Lloguer sportident

Totes les categories correran obligatòriament amb el sistema electrònic SportIdent. Si no se'n disposa, es pot sol·licitar de llogar-lo al fer la inscripció o el mateix dia de la cursa. També hi ha l'opció de comprar-lo el mateix dia.
Els preus de compra i lloguer són els que marca la FCOC i la disponibilitat dels diferents models no depèn del club organitzador.
El preu de lloguer és de 6€ excepte les categories d’INICIACIÓ ADULTS i INICIACIÓ NENS a les que se'ls deixa gratuïtament. En tots els casos caldrà deixar el DNI com a fiança. A més a més, en les categories oficials (totes excepte INICIACIÓ), caldrà deixar una fiança de 50€, que es retornarà un com es retorni l'sportident.